VI TILBYDER

NETVÆRK FOR LEDERE I BALANCE

FONDSFINANSIEREDE


Et gratis netværk til ledere i små og mellemstore virksomheder, der ønsker at styrke deres mentale sundhed.

NETVÆRK FOR LEDERE I BALANCE

BETALINGSFORLØB


Et netværk til ledere i store virksomheder og offentlige organisationer, der ønsker at styrke deres mentale sundhed.    

INDIVIDUELLE SAMTALEFORLØB


Individuelle forløb for ledere med stress.

FRI

FRI er et tilbud til virksomheder og ledere, der har lederes mentale sundhed på sinde.


FRI sætter fokus på lederstress, idet stress blandt ledere er særligt  tabubelagt. Vi vil desuden gøre op med, at stress ses som et 

individuelt problem, som der skal findes individuelle løsninger på.


I FRI bestræber vi os derfor altid på at løse lederstress i fællesskaber. Det kan være i vores Netværk for ledere i balance, i et 


fællesskab imellem den belastede leder og virksomhed, og detan være i fællesskab med Trine Ry og Dorthe Fogh Iversen, der begge har været ramt af stress som ledere.


STRESS LØSES BEDST I FÆLLESSKAB

Hvad kan du selv gøre som leder med stresssymptomer


Tag det alvorligt – stresssymptomer er et udtryk for, at der er noget, der skal forandres i dit arbejdsliv.


Søg at løse de problemer/dilemmaer, der har givet stresssymptomer, helst sammen med din chef eller leder-kollegaer.


Få din chef til at være med til at skabe et overblik og tage ansvar.Vær opmærksom på balancegangen imellem at være dig selv og at påtage dig en rolle. Det kan både være en belastning, at dit skjold er for tykt, idet det så kan være svært at være tro mod egne værdier. Det kan være endnu mere belastende, når det er for tyndt, fordi der er en risiko for, at du bliver ramt som person, når noget ikke lykkes på jobbet.